Chai thủy tinh đựng sữa

Số điện thoại
0972.668.229