chai dẹt cổ cao 250ml nắp nhôm

Số điện thoại
0972.668.229