Bình thủy tinh uống nước màu vàng hổ phách

Số điện thoại
0972.668.229